top of page

Zásady ochrany osobních údajů

Pokud jste návštěvníkem těchto stránek, odběratelem novinek, kurzů nebo zákazníkem, poskytujete mi tak své osobní údaje. Já vaše údaje zpracovávám a za jejich bezpečnost odpovídám. Vaše údaje dostatečně chráním a podřizuji se požadavkům Nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Správce  osobních údajů 

Správcem osobních údajů je Klára Palm Hanzl, V Olšinách 831/74 Praha 10000, IČO: 10913521, která provozuje webové stránky donebyclaire.cz. Klára vaše údaje spravuje a určuje, jak dlouho budou osobní údaje zpracovávány, a za jakým účelem.

Jaké údaje zpracovávám a proč

Vaše osobní údaje zpracovávám především proto, abych vám mohla poskytovat co nejkvalitnější obsah.

 Jednotlivé důvody zpracování:

​1.E-mailové kampaně a newslettery

Jste čtenářem: E-mailem vám posílám novinky či jiné bezplatné materiály, ke kterým jste se přihlásili. Zpracovávám váš e-mail, sleduji, na co klikáte v e-mailu a jaké typy e-mailů ode mě otevíráte, za účelem lepšího výběru obsahu, který by vás mohl zajímat.

Jste zákazníkem: Zpracovávám váš e-mail, sleduji, na co klikáte v e-mailu a jaké typy e-mailů od nás otevíráte za účelem přímého marketingu – zasílání obchodního sdělení. Pokud jste zákazníkem, zasílám vám novinky z důvodu oprávněného zájmu, který u vás důvodně předpokládám.

2.Soutěže a giveaways

Pokud se účastníte nějaké soutěže, zpracovávám váš e-mail pouze za účelem kontaktování v případě výhry. Po skončení soutěže váš kontaktní údaj z databáze mažu, pokud explicitně nepotvrdíte souhlas se zasíláním dalších e-mailů.

3.Poskytování služeb, plnění obchodní smlouvy a vedení účetnictví

Pokud jste zákazníkem, zpracovávám z důvodu plnění smlouvy (např. zaslání přihlašovacích informací do online kurzu, zanesení do účetnictví) tyto vaše osobní údaje: jméno, telefon a e-mail.

Osobní údaje zpracovávám po dobu trvání vašeho souhlasu, nejdéle však 10 let od udělení souhlasu nebo poslední objednávky.

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

Osobní údaje jsou automaticky vyhodnocovány a mohou být využívány k profilaci nebo automatickému rozhodování v oblasti marketingových aktivit správce, zejména k cílenému zobrazení obsahu a reklamy jednotlivým uživatelům a k zasílání obchodních sdělení a to vč. tzv. remarketingu (cílené reklamě) a behaviorální reklamy.

Příjemci osobních údajů jsou osoby:
– podílející se na realizaci objednané služby,
– zajišťující účetní a daňové služby.

Data zpracovávám výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Cookies údaje

Pro optimalizaci stránek využívám Cookies údaje o návštěvě webových stránek, prohlížených stránkách a další aktivitě na webových stránkách. Zpracování je možné pouze na základě Vašeho souhlasu a nastavení v prohlížeči s používáním příslušných Cookies. Zpravidla na základě uvedených dat získávám statistiky, analýzy a reporty o chování uživatelů webových stránek, vše probíhá zcela anonymně. Na jejich základě je pak možné lépe přizpůsobit obsah webových stránek tomu, co Vás skutečně zajímá a co hledáte, nebo co zajímá obecně větší skupinu uživatelů. V tomto případě je zpracování osobních údajů automatizované a není možné propojit dle Cookies uživatele.

Jak mě můžete kontaktovat

Ať už máte jakoukoliv otázku nebo požadavek, můžete mě kontaktovat ne e-mailové adrese: klarapalmhanzl@gmail.com

.

Předávání vašich dat mimo Evropskou Unii

Vaše data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Vaše data jsou u nás v bezpečí. Přijali jsme technická opatření, která zajišťují zabezpečení osobních údajů šifrováním přenosu dat pomocí HTTPS protokolu (ten zámeček, co je vedle naší URL adresy ;-)) a zabezpečili vaše osobní údaje v souladu s čl. 32 GDPR.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

 

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mě prostřednictvím e-mailu: klarapalmhanzl@gmail.com

 

Máte právo na informace, které si právě teď čtete. 

 

Máte právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. Dále také máte právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR, právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR, či právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
Máte právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky
na adresu nebo e-mail správce.

 

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasíláme, jste-li náš zákazník na základě našeho oprávněného zájmu.

Pokud zákazníkem ještě nejste, posíláme vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr našich e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

Prohlašuji, že jsem přijala veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů a k osobním údajům mají přístup pouze pověřené osoby v nezbytné míře. Všechny tyto osoby jakožto i správce jsou povinni a budou zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo bezpečnost Vašich osobních údajů.

 

Tato mlčenlivost trvá i po skončení závazkových vztahů.

Podmínky jsem oprávněna kdykoli změnit.

Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejním na svých internetových stránkách, kde budou kdykoli k dispozici.

Tyto Zásady zpracování osobních údajů platí od 7. 3. 2023.

bottom of page